OCAK 2023

 

2023/01

     Bağımlılıkta mücadele eden Sivil toplum kuruluşları hangileridir? Bu kuruluşlarda eğitimin önemi çok büyük olmakla birlikte gençlerin bu mücadelede yer alması hangi avantajları sağlar?   Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/02

      Engelliler sporu nedir? Engelli spor dalları nelerdir?   Önergesinin;  Engelli Komisyonu, Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/03

      Turistik ve Ören yerlerimizdeki restoranlar ve konukevlerinde gerekli hijyen ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor mu? Denetimleri sıklıkla yapılıyor mu?    Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/04

     Dijital takograf cihazları hakkındaki yönetmelik nedir? Ölçü ve Ayarları hangi kanuna dayanılarak hazırlanmıştır? İlk muayene süresi kaç yıldır? Önergesinin; Araştırma Geliştirme Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/05

      Tarım ve kırsal yatırımlarının bulunduğu yerde doğal afet ve zarar olması durumunda yatırımların, çiftçilerimizin zarar görmesi durumunda neler yapılabilir? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/06

     Kadınların işgücü piyasasındaki sayısının artmasında etkin olan faktörler nelerdir? Önergesinin;  İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/07

     Sosyal sorumluk kavramı ile ticari kurumların göçmenlere dönük halkla ilişkiler faaliyetleri ve medya yansıması ne boyuttadır?  Önergesinin; Ensar ve Muhacir Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/08

      Göbeklitepe Destinasyon Projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Belediyemiz ve Harran Üniversitesi arasında ekli protokol hükümleri dahilinde ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (a) fıkrasına istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/09

     Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Aşağıvarlıca Mahallesi 153 Ada 2 numaralı parselde bulunan taşınmaz üzerinde yenilenebilir Enerji Santrali (GES) alanı yapılacağından bahsedilmiş olup bu talep doğrultusunda, Büyükşehir Belediye yasası gereği Haliliye Belediye Meclisi yetkisinde olan 1/1000 Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2023/10

     5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince denetim komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde, kullanılan oy sayısı 33, geçersiz (boş) oy sayısı 1, geçerli oy sayısı 32 olup; Meclis tarafından Ali İLDAŞ (32 Oy), Mehmet Salih SARAÇ (32 Oy),  Mahmut AYNİBERK (30 Oy), İsmail TOPTAN (30 Oy), Fatih ÖZDEMİR (30 Oy) ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

2023/13

     05/12/2022 Tarih ve 257 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Aralık Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/14

     05/12/2022 Tarih ve 258 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Aralık Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/15

   05/12/2022 Tarih ve 259 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Aralık Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/16

     05/12/2022 Tarih ve 260 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Aralık Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/17

     05/12/2022 Tarih ve 261 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Aralık Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/18

     05/12/2022 Tarih ve 262 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Aralık Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/19

     05/12/2022 Tarih ve 263 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İhtisas Komisyonlarına havale edilen Aralık Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/20

      Meclisimizin 07.10.2022 Tarih ve 229 sayılı kararıyla kabul edilen 2023 Mali yılı Bütçesinde ödenek ihtiyacı duyulan ve kurumsal kodlama yapılan tüm birim Müdürlüklerinin kendi aralarında yapacağı aktarmalar ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların yapılması oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

2023/21

      Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 4425 Ada 1 Parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 03.07.2023 10:46

×