MART 2023

 

2023/22

Şanlıurfa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ilgi (a,b) sayılı yazılar ile; Sağlık Bakanlığınca yeni hastane projesi yapılacağından bahisle, halihazırda Şanlıurfa Devlet Hastanesi yeri olan, Atatürk (Hızmalı) Mah., 6766 ada, 127 ve 191 nolu parsellere yönelik, ilgi (a,b) yazılarda belirtilen yapılaşma koşullarını sağlayacak şekilde Müdürlüğümüzce hazırlanan, 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/23

26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmü gereğince, Belediyemiz norm kadro cetvellerinin düzenlenmesi hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (l) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/24

Aşevi projesi kapsamında Belediyemize ait uygun taşınmaz/bina tahsisinin yapılması hususu Haliliye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilgi sayılı yazıları ile istenilmiştir. Bu nedenle; Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve inşaatı tamamlanmış olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi (Şehit Cuma Uçar Caddesi üzerinde bulunan) içerisindeki alanın "Aşevi olarak kullanılmak üzere" Haliliye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 10 yıl (5+5) süre ile tahsis edilmesi hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 75'inci maddesinin (d) bendi gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/25

Tarımsal hibe destek programlarının, tarımsal faaliyetlerin sürdürebilirliği açısından bölgesel farklılıklar nelerdir? Bölgesel gelişmenin farklılıklarında istihdam ve göçmenlerimize etkisi ve amacı nedir? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/26

Madde Bağımlılığı kullanımı, bu suçun hukuki boyutu nedir? Önergesinin;                                    Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/27

Trafik ceza puan uygulaması nedir nasıl uygulanır? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/28

Taşınmaz Kültür ve Turizm varlıklarında yatırımcı ve girişimcilerin yatırım maliyetleri var mıdır? Sorumlulukları nelerdir? Önergesinin;

Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/29

Kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal sorumluluk projelerinde sivil toplum kuruluşlarımızın ve sosyal medyanın fayda ve farkındalıkları adına ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/30

Sporcu rehabilitasyonu nedir? Engelli bireylerimiz için teşhis ve sağlığı süresince uygulanacak eğitimi ve tedaviye etkisi var mıdır? Önergesinin; Spor Komisyonu, Engelli Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/31

02/01/2023 Tarih ve 01 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Gençlik Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu  geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/32

02/01/2023 Tarih ve 02 Sayılı Belediye Meclis Engelli Komisyonu, Spor Komisyonu müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/33

02/01/2023 Tarih ve 03 Sayılı Belediye Meclis Kültür Komisyonu,  Turizm Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/34

02/01/2023 Tarih ve 04 Sayılı Belediye Meclis Araştırma Geliştirme Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/35

 02/01/2023 Tarih ve 05 Sayılı Belediye Meclis Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/36

02/01/2023 Tarih ve 06 Sayılı Belediye Meclis İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ‘na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/37

02/01/2023 Tarih ve 07 Sayılı Belediye Meclis Ensar ve Muhacir Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/38

 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) adına tahsisli bulunan Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Dağeteği Mahallesi, 30 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, korunması gereken tescilli kültür varlığı kapsamında bulunan Germüş Kilisesi’nin turizme kazandırılması amacıyla Restorasyonuna esas ortak hizmet projesi yapılması ve işbirliğine dair esas ve usulleri belirlemek üzere oluşturulacak protokolü imzalamaya, Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır

2023/39

Şanlıurfa İli Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi arasında sosyal, kültürel, sportif alanlarda işbirliği yapılarak bu alanlarda düzenlenen yarışmalarda araç, malzeme, tanıtım, nakdi yardım, ulaşım aracı temini gibi hususlarda ortak hizmet projesi yapılması hâsıl olmuştur. Bu kapsamda, sosyal, kültürel, sportif alanlarda işbirliği esas olmak üzere Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi ile ortak hizmet projesi yapılmasına, ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/40

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Ulubağ, Susuz ve Akpınar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ekli krokide belirtilen alanlara Doğalgaz verilmesi Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 03.07.2023 10:47

×