MAYIS 2023

 

2023/65

Engelli yollar nedir? Engelli bireylerimiz için yollar nasıl olmalı? Engellilere tanınan sağlık hakları nelerdir?  Engelli bireyin ailesine yönelik eğitim hizmetleri nasıl verilmektedir? Engelli Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu, Eğitim Komisyonu Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/66

İlimiz genelinde her yaş grubu gençlerimiz için ne gibi sportif faaliyetler yapılabilir? Önergesinin; Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/67

Madde bağımlılığının iş hayatına verdiği zararlar nelerdir? Bu zararları en aza indirmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu‘na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/68

Turizm şekilleri kaça ayrılır? Kırsal turizm nasıl yapılır? Turizm sektöründe teşvik kanunları ve türleri nelerdir? Önergesinin; Turizm Komisyonu, Kültür Komisyonu, Kanunlar Komisyonu‘na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/69

Tarım Kırsal kalkınma faaliyeti kapsamında kaç tür uygun harcama vardır? Bu harcamalar hangi alımlar için geçerlidir? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu‘na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/70

Sosyal hizmet uzmanlarının göçmenlerimiz için hem bireysel hem de toplumsal bağlamda çalışma uygulamalarında güçlendirme yaklaşımı alanında gerçekleştirdikleri hususlar nelerdir? Önergesinin; Sosyal Hizmetler Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Ensar ve Muhacir Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu‘na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/71

İlimiz ve ilçemiz sınırları içerisinde atıl konumda bulunan arazilerin gerekli basın yayın ve tanıtım organları vasıtasıyla yerli ve yabancı yatırımcılar nasıl çekilebilir? Kurulacak fabrika ve sanayi tesislerinde vatandaşlara ne gibi istihdam sunulabilir? Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu‘na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/72

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2022 mali yılın bitiminden itibaren hazırlanan kesin hesap cetvelleri Belediye Encümenimizin 06.04.2023 tarih ve 101 sayılı kararıyla incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a maddesi gereğince, Kesin Hesap ve ekleri Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/73

03/04/2023 Tarih ve 46 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Nisan Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/74

03/04/2023 Tarih ve 47 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Araştırma ve Geliştirme ARGE Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Nisan Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/75

03/04/2023 Tarih ve 48 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Engelli Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Spor Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Nisan Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/76

3/04/2023 Tarih ve 49 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kadın-Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu Sosyal Hizmetler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Nisan Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/77

03/04/2023 Tarih ve 50 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Nisan Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/78

03/04/2023 Tarih ve 51 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonu Gençlik Komisyonu Sağlık Ve Çevre Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Nisan Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/79

03/04/2023 Tarih ve 52 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Nisan Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/80

03/04/2023 Tarih ve 53 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Trafik ve Ulaşım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Nisan Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/81

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi İpekyol Mahallesi 5586 Ada 4-34-35 Parsellerin yapılaşma koşullarının düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/82

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Kısas Mahallesi 208 Ada 2 Parselin emsal sabit kalması şartıyla taban alanı kat sayısının düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/83

Müdürlüğümüzce hazırlanan, İlçemiz, Bamyasuyu Mahallesi, 1700 ada, 807 nolu parselde kayıtlı Belediye taşınmazında bulunan İmar durumu ile kadastral durum arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.        

Eklenme Tarihi: 03.07.2023 10:49

×