HAZİRAN 2023

 

2023/84

İlimizde bulunan spor alanları engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına ne kadar fayda sağlıyor? Önergesinin; Engelli Komisyonu, Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/85

Trafik güvenliğinin sağlanmasında duraklamanın ve park etmenin yasak olduğu yerler ve haller          nelerdir? Önergesinin; Trafik- Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/86

İlçemizde faaliyet gösteren fırın ve pastanelerin imalat yerlerinin hijyen açısından denetlenmesi için belediyemizde yapılan çalışmalar nelerdir? Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/87

Madde bağımlılığı ile mücadele eden gençleri eğitim ve yetenekleri konusunda hangi meslek dallarında istihdam ederek hangi meslek dallarına yöneltebiliriz? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu‘na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/88

Yeşil alanlarımızı artırmak için belediyemizin yaptığı çalışmalar nelerdir? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/89

Kaçak yapıların artmasını engellemek ve çarpık kentleşmeyi önlemek için yapılan çalışmalar nelerdir? Önergesinin; Araştırma Geliştirme Komisyonu (ARGE), Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/90

Göçün kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu,  Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/91

Yöresel kültürün tanıtılması amacıyla hemşehri buluşmaları adı altında yapılan programlara vatandaşları teşvik edebilmek adına ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin;

Medya ve Tanıtım Komisyonu, Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/92

Kişisel verilere erişimde korunma kapsamındaki hukuki haklar ve toplanma yöntemleri nelerdir? Önergesinin; İnsan Hakları Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/93

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Çocukla kişisel ilişki ve Çocuk teslim merkezinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile ekli protokol hükümleri dahilinde ortak hizmet projesi yapılması ve protokolü imzalamaya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususu 5393 sayılı kanunun 75.maddesinin (a) fıkrasına istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/94

İlçemiz, Aşağıvarlıca Mahallesi (köy) sınırlarında; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2022 tarih ve 509 sayılı Meclis ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun şekilde müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, ile ilgili ekte sunulan dosya, Belediye Meclisince görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

 

2023/95

Kösecik Mahallesi 123 Ada 1-2-3-4-5 Parseller, 124 Ada 1-2 Parseller, 157 Ada 1/B Parsel, 158 Ada 1 Parsel, 159 Ada 1-2-3-4 Parsellerin Güvenli Kırsal Mahallesine taşınması ile ilgili ekte sunulan dosyanın Belediye Meclisince görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/96

Şair Şevket Mahallesi 6945 Ada 4 Parsele yönelik hazırlanan emsal ve kat adedi sabit kalma şartıyla çekme mesafelerinin düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili ekte sunulan dosyanın Belediye Meclisince görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/97

08/05/2023 Tarih ve 65 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Engelli Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mayıs Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/98

08/05/2023 Tarih ve 66 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mayıs Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/99

08/05/2023 Tarih ve 67 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mayıs Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/100

08/05/2023 Tarih ve 68 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Turizm Komisyonu, Kültür Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mayıs Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/101

08/05/2023 Tarih ve 69 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mayıs Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/102

08/05/2023 Tarih ve 70 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Sosyal Hizmetler Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Ensar ve Muhacir      Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mayıs Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/103

08/05/2023 Tarih ve 71 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Mayıs Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/104

12/05/2023 tarih ve 81 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/105

06/03/2023 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/106

12/05/2023 tarih ve 82 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/107

12/05/2023 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/108

06/01/2023 tarih ve 21 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.      

Eklenme Tarihi: 03.07.2023 10:50

×