TEMMUZ 2023

 

2023/109

Mülteciler için uzun vadeli ve kalıcı çözümler nelerdir? Mültecilerin korunmasında ne gibi çalışmalar yapılabilir? Mülteciler hangi işlerde çalıştırılmaktadırlar? Önergesinin;  Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/110

Kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve Doğal kaynakların sürdürülebilir olması için neler yapılmalıdır? Sürdürülebilir ekonomik kalkınma nedir? Kaç tane kalkınma planı vardır? Önergesinin; Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/111

Engelli bireylerimiz için Hortikültürel tedavisi (terapisi) nedir? Yöntemi, uygulama alanları nelerdir? Tedavi sürecinde ne gibi etkileri vardır? Önergesinin; Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/112

Rekreasyon kültürü ve turizm rekreasyonu nedir? Rekreasyonun bu alandaki faydaları ve çeşitleri nelerdir? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/113

Motosikletlilerin trafikte emniyetli olmaları için yapılabilecek çalışmalar nelerdir? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/114

Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamında cezalar nelerdir ve yaptırımlar arttırılabilir mi?  Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/115

Toplumsal yetkinliğin yeterliliğin ve farkındalığın artırılmasında ne gibi çalışmalar yapılabilir?  Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/116

Sağlıklı bir yaşam için kent geneli yapılabilecek sportif faaliyetler nasıl artırılabilir? Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonu, Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/117

Gençlerin Eğitim hayatlarındaki başarısını artırabilmek için sunulabilecek imkânlar nelerdir?  Önergesinin; Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/118

Haliliye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü arasında Çölyak ve PKU Hastaları için yapılacak olan protokol hükümleri dâhilinde ortak hizmet projesi yapılması ve protokolü imzalamaya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususu 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/119

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü ile Haliliye Belediyemiz arasında gerçekleştirilmesi planlanan İlimizin bu tarihi değerini tekrar yaşatma fırsatı bulacağımız ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi hususu 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/120

05/06/2023 Tarih ve 84 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Engelli Komisyonu ve Spor Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Haziran Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/121

05/06/2023 Tarih ve 85 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Trafik Ulaşım Komisyonu’na havale edilen Haziran Ayı Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/122

05/06/2023 Tarih ve 86 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Sağlık ve Çevre Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Haziran Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/123

05/06/2023 Tarih ve 87 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Haziran Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/124

05/06/2023 Tarih ve 88 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Haziran Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/125

05/06/2023 Tarih ve 89 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Araştırma Geliştirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Haziran Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/126

05/06/2023 Tarih ve 90 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kadın-Aile Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Haziran Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/127

05/06/2023 Tarih ve 91 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Medya ve Tanıtım Komisyonu, Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Haziran Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/128

05/06/2023 Tarih ve 92 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İnsan Hakları Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Haziran Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/129

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Açıkyazı Mahallesi 106 Ada 9 numaralı parselde bulunan taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Santrali (GES) alanı yapılacağından bahsedilmiş olup, bahse konu taşınmaz üzerinde yapılacak olan yatırımın sürecinin kısaltılması adına 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının beraber onaylanması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine 1/1000 Uygulama İmar Planı onama yetkisi verilmesi talep edilmektedir. Bu talep doğrultusunda, Büyükşehir Belediye yasası gereği Haliliye Belediye Meclisi yetkisinde olan 1/1000 Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi konusu Belediye Meclisimizde görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/130

05/06/2023 tarih ve 94 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/131

05/06/2023 tarih ve 95 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/132

05/06/2023 tarih ve 96 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/133

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ekli krokide belirtilen alanlara Doğalgaz verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.           

Eklenme Tarihi: 26.09.2023 13:35

×