AĞUSTOS 2023

 

2023/134

Ekonomik entegrasyon türleri nelerdir? Mültecilerin ekonomik entegrasyonu ve kendi kendilerine yeterliliklerine ilişkin engeller ve fırsatlar nelerdir? Önergesinin; Plan ve Bütçe Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/135

Şanlıurfa’nın sembolü olan isotun kültür ve turizm tanıtımında ne gibi etkileri vardır?   Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/136

Dijital erişimin Sosyal medyanın gençler ve çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Ailelerin (Ebeveynler) izleyeceği tutum ve davranışlar nasıl olmalıdır? Dijital çağda nasıl ebeveyn olunmalıdır? Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştı

2023/137

Şehrimizde trafik güvenliğini artırabilmek için yapılacak çalışmalar nelerdir?  Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/138

İşsizliğin toplum üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyon, İnsan Hakları Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/139

Engelli bireylerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimi için yapılacak aktiviteler nelerdir?  Önergesinin; Engelli Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Spor Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/140

Kuraklığın tarıma etkisi nelerdir?  Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Araştırma Geliştirme (ARGE)   Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/141

Madde bağımlılığının en belirgin özellikleri nelerdir? Önergesinin;   Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/142

5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden  Şanlıurfa Valiliği ( Gençlik Spor İl Müdürlüğü ) ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi arasında Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan Seyit HIŞIRLI ve Esat YANAR 11-12 YAŞ Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Organizasyonuna ilişkin ortak hizmet projesi protokolünü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/143

Haliliye Belediyesinin 2023 Yılı Ek Ödenek Teklifinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) bendi ve 62. maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2023/144

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (b) fıkrasına istinaden; Belediyemiz bünyesinde kayıtlı bulunan 10 adet 50 cc motor hacmine sahip motosikletin İl Emniyet Müdürlüğüne 3 yıl süreyle ile tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2023/145

03/07/2023 Tarih ve 109 Sayılı Belediye Meclis Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na Müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/146

03/07/2023 Tarih ve 110 Sayılı Belediye Meclis Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/147

 03/07/2023 Tarih ve 111 Sayılı Belediye Meclis Engelli Komisyonu’na havale edilen Ağustos Ayı Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/148

03/07/2023 Tarih ve 112 Sayılı Belediye Meclis Kültür Komisyonu. Turizm Komisyonu’na Müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/149

03/07/2023 Tarih ve 113 Sayılı Belediye Meclis Trafik-Ulaşım Komisyonu. Araştırma Geliştirme Komisyonu’na Müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/150

03/07/2023 Tarih ve 114 Sayılı Belediye Meclis Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu Kanunlar Komisyonu Medya ve Tanıtım Komisyonu’na Müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/151

03/07/2023 Tarih ve 115 Sayılı Belediye Meclis Kadın –Aile Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na Müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/152

03/07/2023 Tarih ve 116 Sayılı Belediye Meclis Sağlık ve Çevre Komisyonu, Spor Komisyonu’na Müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/153

03/07/2023 Tarih ve 117 Sayılı Belediye Meclis Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na Müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/154

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10/08/2023 tarihli “2023 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili raporunun okunması sonucu, yapılan müzakere neticesinde; 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

2023/155

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Şair Şevket Mahallesi 6949 Ada 1-6-7-8 Parsellerin ada kenarının düzenlenmesi ve 8 numaralı parselin çekme mesafelerinin düzenlenmesi talebini içeren İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/156

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi 128 Ada  Parsele ait Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan Konut Alanının, Turizm, Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/157

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Osmanbey Mahallesi 19 Parsele ait yapı yaklaşma mesafelerinin ve plan notlarının düzenlenmesi, talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

 

2023/158

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi 407-408-409-410-451-456-457-458-460-461-462-599-600 Parsellere ait Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan Nazım İmar Planına uygun şekilde Eğitim, Akaryakıt Tesis Alanının ve yolların düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/159

Müdürlüğümüze yapılan başvurulara ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 03.08.2023 tarih ve 15808 sayılı kurum görüşüne istinaden, İlçemiz, Şair Nabi Mahallesi, 1730 ada, 44-45 nolu parsellerdeki yolun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/160

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Osmanbey Mahallesi 108 numaralı parselde bulunan taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Santrali (GES) alanı yapılacağından bahsedilmiş olup, bahse konu taşınmaz üzerinde yapılacak olan yatırımın sürecinin kısaltılması adına 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının beraber onaylanması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine 1/1000 Uygulama İmar Planı onama yetkisi verilmesi talep edilmektedir. Bu talep doğrultusunda, Büyükşehir Belediye yasası gereği Haliliye Belediye Meclisi yetkisinde olan 1/1000 Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek kabul edilip, karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.         

Eklenme Tarihi: 26.09.2023 13:36

×