EYLÜL 2023

 

2023/161

Kırsal alanda yaşayan mültecilerimizi tarımsal üretime yönlendirmek ve göçmen emeğinin toplumsal değişime etkileri nelerdir?  Önergesinin; Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/162

İlçemizde tenis sporunun yaygın hale getirilmesi ve kadınlarımızı, gençlerimizi bu spora teşvik edilmesi için ne gibi faaliyetler yapılabilir? Önergesinin; Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/163

Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmalarında yapılacak etkinlikler nelerdir? İlimizin tanıtımına ve turizmine ne gibi kazanımlar sağlayacaktır?  Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/164

Kömür yakıtından meydana gelen çevre ve hava kirliliğinin önüne geçmek için yapılacak çalışmalar nelerdir? Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/165

Gıda işi ile uğraşan esnaflarımızla halkımızın sağlığını ilgilendiren konularda Zabıta Müdürlüğünce yapılan çalışmalar nelerdir?  Önergesinin; Sosyal Hizmetler Komisyon, Kanunlar Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/166

İlimizde trafik bilincini ve eğitimini geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/167

Onlarca gencimizin hayatına mal olan madde bağımlılığından uzaklaştırmak ve iş olanağı sağlamak için yapılacak çalışmalar nelerdir?  Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/168

Engelli bireylerimizin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri faaliyetler nelerdir? Önergesinin; Engelli Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/169

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 6961 Ada 7 Parselin yapı yaklaşma mesafeleri ve imar planı kadastro uyuşmazlığının giderilmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/170

5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine istinaden Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde bulunan kırsal mahallelerin ayrılma-birleşme taleplerinin hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/171

07/08/2023 Tarih ve 134 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/172

07/08/2023 Tarih ve 135 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/173

07/08/2023 Tarih ve 136 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kadın-Aile Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/174

07/08/2023 Tarih ve 137 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Trafik-Ulaşım Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/175

07/08/2023 Tarih ve 138 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İşsizlik ve İstihdam Komisyon, İnsan Hakları Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/176

07/08/2023 Tarih ve 139 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Engelli Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Spor Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/177

07/08/2023 Tarih ve 140 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Araştırma Geliştirme (ARGE) Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/178

07/08/2023 Tarih ve 141 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ağustos Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/179

11/08/2023 tarih ve 157 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/180

 11/08/2023 tarih ve 155 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/181

11/08/2023 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.  

Eklenme Tarihi: 26.09.2023 13:39

×