EKİM 2023

2023/182

İlçemizde çevre sağlığı konusunda ne tür mesleki programlar var? Çevre sağlığı hususunda çocuklara İlkokul çağından itibaren verilen eğitimler nelerdir? Önergesinin; Sağlık-Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/183

İnsan Hakları Komisyonu kadın hakları, eğitim ve öğrenim hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı gibi konulara maruz kalan kişilerin neler yapmaları hangi kurumlara beyanda bulunmaları ve ne gibi önlemler almaları gereklidir? Önergesinin; İnsan Hakları Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/184

İlçemizde Ormanları çoğaltma konusunda sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıflar hangileridir? Ağaçlandırma teşviki konusunda ne tür hedefleri ve kuruluş tarihlerinden itibaren ne tür faaliyetleri bulunmaktadır? Önergesinin; Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/185

Ensar ve muhacir ilişkilerinin günümüze yansımaları nelerdir? Bu kültürü geliştirmek için neler yapılabilir? Önergesinin; Ensar ve Muhacir Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/186

Günümüzde kumar bağımlılığı klinik bir tanı olarak tıpta yerini almıştır. Kumar bağımlılığı konusunda uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Yeşilay, AMATEM gibi Vakıflar madde bağımlılığı ile mücadele eden kişilerin iş hayatına dâhil edilmesi konusunda hangi çalışmaları yürütmektedir? Önergesinin; İşsizlik-İstihdam Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Araştırma Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/187

Ailelerin Otizm Tanısı konulan çocuklarını Eğitim Planlaması hakkından faydalandırabilmesi için nereye başvuru yapmaları gerekmektedir? Bu hususta ailelerin yardım alabilecekleri vakıflar var mıdır? Önergesinin; Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/188

Günümüzün en yüksek sorunlarından biri trafik ulaşım sorunlarıdır. İlimizde ’de en sık görülen trafik sorunları nelerdir? Trafik sorununu gidermek için neler gereklidir ve ne yapılmalıdır? Yapılan yolculuklarda oluşan trafik kazalarının önlenmesi için gereken hususlar nelerdir? Ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi için neler yapılmalıdır? Önergesinin; Trafik –Ulaşım Komisyonu ve Turizm Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/189

İlimizde medya sektörü hangi durumdadır? Toplumu kültür ve sanat açısından bilinçlendirmek için neler yapılmalıdır? Sosyal medyayı insanlara nasıl faydalı hale getirebiliriz?  Önergesinin; Medya ve Tanıtım Komisyonu ve Kültür Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/190

Halkla ilişkiler mezunları hangi alanlarda çoğaltılmaları gerekir? Halka duyurulması ve bilinçlendirmek amaçlı gereken konuları daha nasıl iyi bir şekilde aktarabiliriz? Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri nasıl daha iyi izleyebiliriz? Kanunlar komisyonunun usul ve esasları nelerdir?   Önergesinin; Halkla İlişkiler Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/191

İlçemizdeki parklarda koşu yolları gençlerimizin spora yönlendirilmesi düzenli koşu yürüyüş yapabilmesi için gerekli koşular var mıdır? Koşu ve yürüyüş yollarının daha etkin getirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Önergesinin; Gençlik Komisyonu-Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/192

Belediyelerde iyi bir yönetim; kamu kaynaklarının, hizmet gereksinimi ve önceliklerine göre ekonomik ve etkin bir şekilde kullanılması için plan ve bütçe komisyonunun yapacağı çalışmalar nasıl olmalıdır? Önergesinin;  Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/193

Haliliye Belediyesi’nin 2024 yılına ait Yıllık Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine göre oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/194

Haliliye Belediyesinin 2024 Yılı Bütçesi hakkındaki teklifini incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

2023/195

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Şair Nabi Mahallesi 7078 Ada 1 Parselin plan notunun düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/196

Asri Mahallesi 209 ve 210 Parsellerin krokide belirtilen kısmının İnci Kırsal Mahallesine taşınması ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/197

04/09/2023 Tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/198

04/09/2023 Tarih ve 162 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu, Kadın- Aile Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/199

04/09/2023 Tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/200

04/09/2023 Tarih ve 164 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Sağlık ve Çevre Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/201

04/09/2023 Tarih ve 165 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Sosyal Hizmetler Komisyon, Kanunlar Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/202

04/09/2023 Tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Trafik-Ulaşım Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/203

04/09/2023 Tarih ve 167 sayılı Belediye Meclis Kararıyla İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/204

04/09/2023 Tarih ve 168 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Engelli Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Eylül Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/205

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün teklifi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; Köse Mahallesi ile Erbaş Mezrasının ayrılması hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/206

11.08.2023 tarih ve 158 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/207

04.09.2023 tarih ve 170 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/208

04.09.2023 tarih ve 170 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/209

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 04.10.2023 tarihli “2024 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili raporunun okunması sonucu, yapılan müzakere neticesinde; 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

2023/210

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 07-06-2005 tarih ve 57 nolu genelgesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda Analitik Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan, Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısının tamamı 1.758.473.000,00 (Bir milyar yedi yüz elli sekiz milyon dört yüz yetmiş üç bin)-TL olarak belirtildiği şekliyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 06/10/2023 tarihli birleşiminde isim okunmak suretiyle yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE

Eklenme Tarihi: 20.11.2023 09:54

×