KASIM 2023

2023/211

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün başlattığı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) nedir? Önergesinin;  Halkla İlişkiler Komisyonu ile Medya ve Tanıtım Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/212

Kültürel entegrasyon nedir? Türkiye’ye göç eden mültecilerle kültürel entegrasyon nasıl sağlanabilir? Önergesinin; Kültür Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/213

Engellilerin sosyal hayatla bütünleşerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi medeni bir toplum olunabilmesi için Bu anlamda Şanlıurfa’da özellikle engelli gençler için ne tür etkinlikler yapılabilir? Önergesinin;Engelli Komisyonu, Spor Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/214

Yerleşik hayata geçişten bu yana var olan tarımsal faaliyetler; coğrafyaya, kültüre ve ürünün özelliklerine göre farklılık gösterse de eskiden olduğu gibi günümüzde kadının tarımdaki emeği ortadadır. Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesinin, işsizliğe ne gibi etkileri olur? Önergesinin;  İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Tarım Komisyonu, Kadın Aile Komisyonu ve Kırsal Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/215

Çevre Hakkı” insan hakları alanında ayrı bir hak olarak tanımlanmaktadır.  Bununla beraber Anayasamızda çevre hakkıyla ilgili herhangi bir düzenleme var mıdır? Çevreyi korumada eğitimin önemi nedir? Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/216

Ulaştırma sistemi araçlarında gerçekleştirilen önemli yeniliklerin turizm sektöründeki yansımaları neler? Önergesinin; Turizm Komisyonu ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/217

Madde bağımlılarının tedavisinde sosyal hizmetin rolü ve önemi nedir? Bağımlı bireyin tedavi motivasyonunu arttırmak için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Önergesinin;  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/218

Geri dönüşüm ile ilgili belediyemizin projeleri nelerdir Önergesinin;  Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/219

2024 yılına ait Gelir ve Harç Tarife Ücretlerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesi uyarınca miktarlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2023/220

Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/221

Haliliye Belediyesine ait Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut sermayesinin artırılmasına, sermaye artırımının ayni ve/veya nakdi olarak gerçekleştirilmesine, ayni sermaye artışında bulunulması durumunda mülkiyeti Haliliye Belediyesine ait Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesine kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın ayni sermaye artırımına esas Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/222

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesine Doğalgaz verilmesi hakkında Haliliye Belediye Meclisinin 07.07.2023 tarih 133 sayılı kararınına istinaden talebin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oy birliği ile karar verildi.

2023/223

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Büyükşehir tarafından onaylanan Nazım İmar Planına uygun şekilde Uygulama İmar Planı Değişikliği talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/224

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesine yönelik hazırlanan emsal ve kat adedi sabit kalma şartıyla çekme mesafelerinin düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/225

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar Planlama Şube Müdürlüğünce, ilgi tarih ve sayılı yazı ile gönderilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/226

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesine yönelik, Büyükşehir tarafından onaylanan Nazım İmar Planına uygun şekilde Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/227

02/10/2023 Tarih ve 182 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Sağlık-Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/228

02/10/2023 Tarih ve 183 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İnsan Hakları Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/229

02/10/2023 Tarih ve 184 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kırsal Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/230

02/10/2023 Tarih ve 185 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/231

02/10/2023 Tarih ve 186 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İşsizlik-İstihdam Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Araştırma Geliştirme Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/232

02/10/2023 Tarih ve 187 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Engelli Komisyonu’na olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/233

02/10/2023 Tarih ve 188 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Trafik –Ulaşım Komisyonu ve Turizm Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/234

02/10/2023 Tarih ve 189 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Medya ve Tanıtım Komisyonu ve Kültür Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/235

02/10/2023 Tarih ve 190 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Halkla İlişkiler Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/236

02/10/2023 Tarih ve 191 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Gençlik Komisyonu-Spor Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/237

02/10/2023 Tarih ve 192 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/238

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.11.2023 tarihli “Gelir Harç Tarifesi” ile ilgili raporunun okunması sonucu, yapılan müzakere neticesinde; Plan Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

2023/239

Haliliye Belediye Meclisi’nin 06/11/2023 tarih ve 222 sayılı Belediye Meclis Kararı ile komisyona havale edilen Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesine Doğalgaz verilmesi hususu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/40

06.10.2023 Tarih ve 205 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen

Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile

kabul edilip Karara bağlanmıştır.

2023/41

02.10.2023 Tarih ve 195 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen

Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile

kabul edilip Karara bağlanmıştır.

2023/42

02.10.2023 tarih ve 196 sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen

Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile

kabul edilip Karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 27.11.2023 08:43

×