ARALIK 2023

 

2023/243

İşsiz vatandaşlarımıza yapılan yardımların hak kazanması için gerekli olan kriterler nelerdir? Bu kriterler ilimizde ki göçmenlerimiz için geçerli midir? Önergesinin;   İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/244

Şanlıurfa’nın İslam Dünyası turizmin başkenti seçilmesi ilimizin tanıtımına ve turizmine ne gibi kazanımlar sağlayacaktır? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/245

Tarım ve kırsal kalkınma politikaları kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır? Başvuru destek paketinde olması gereken dokümanlar nelerdir? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/246

Trafikte geçiş üstünlüğü ne demektir? Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar hangileridir ve Karayolları Kanunun kaçıncı maddesine göre hazırlanmıştır? Önergesinin;   Trafik-Ulaşım Komisyonu, Araştırma- Geliştirme Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/247

Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamında park ve bahçelerde gençlerimize farkındalık sağlayacak görsel ve yazılı pano uygulamaları ile hangi bilgilendirmeler yapılabilir? Önergesinin;  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/248

Haliliye Belediyesi olarak kadınlarımızın ve engelli vatandaşlarımız için açık havada spor yapabilmeleri için park içerisindeki yürüyüş ve koşu parkurlarının (yollarının) alanları nasıl arttırılabilir? Önergesinin;  Kadın-Aile Komisyonu, Spor Komisyonu, Engelli Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/249

Tüm güçleri ile çalışan sağlık çalışanlarına artan şiddet olaylarını önlemek adına ne gibi önlemler alınabilir? Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/250

Eğitim sistemimizde öğretmenlerimizin her öğrenciyle birebir ilgilenebilme durumu bulunmamaktadır. Okullarımızın her kademesine asistanlık hizmeti verebilecek öğrencilerimiz ile birebir ilgilenecek yeni bir çalışma kadrosu kolu oluşturulabilir mi? Önergesinin; Eğitim Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/251

5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine istinaden Kalınbayat Mahallesinde bulunan taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Santrali (GES) alanı yapılacağından Bu talep doğrultusunda, Büyükşehir Belediye yasası gereği Haliliye Belediye Meclisi yetkisinde olan 1/1000 Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/252

5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine istinaden Kalınbayat Mahallesi bulunan taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Santrali (GES) alanı yapılacağından bahsedilmiş olup. Bu talep doğrultusunda, Büyükşehir Belediye yasası gereği Haliliye Belediye Meclisi yetkisinde olan 1/1000 Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/253

5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine istinaden Kalınbayat Mahallesi bulunan taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Santrali (GES) alanı yapılacağından bahsedilmiş olup  Bu talep doğrultusunda, Büyükşehir Belediye yasası gereği Haliliye Belediye Meclisi yetkisinde olan 1/1000 Uygulama İmar Planı onama yetkisinin  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi  oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/254

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/255

İlçemiz, İpekyol Mahallesi yönelik hazırlanan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askı süresince söz konusu plan değişikliğine yönelik 1 (bir) adet itiraz başvurusu yapılmış olup; söz konusu itiraz dilekçesinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/ b maddesi gereğince, incelenmesi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/256

06/11/2023 Tarih ve 211 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Halkla İlişkiler Komisyonu ile Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/257

06/11/2023 Tarih ve 212 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kültür Komisyonu ve Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/258

06/11/2023 Tarih ve 213 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Engelli Komisyonu, Spor Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/259

06/11/2023 Tarih ve 214 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Tarım Komisyonu, Kadın Aile Komisyonu ve Kırsal Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/260

06/11/2023 Tarih ve 215 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Sağlık ve Çevre Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/261

06/11/2023 Tarih ve 216 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Turizm Komisyonu ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Müşterek Raporu Komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/262

06/11/2023 Tarih ve 217 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Kasım Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/263

06/11/2023 Tarih ve 218 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Kasım Ayı Raporu. komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2023/264

04.12.2023 tarih ve 255 sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip Karara bağlanmıştır.

2023/265

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2023/266

06.11.2023 tarih ve 224 sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip Karara bağlanmıştır.

2023/267

06.11.2023 tarih ve 225 sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip Karara bağlanmıştır

2023/268

06.11.2023 tarih ve 226 sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip Karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.  

Eklenme Tarihi: 19.12.2023 07:06

×