OCAK 2024

 

2024/1

Aktif istihdam-Pasif istihdam politikaları nedir? Bu istihdam programları çerçevesinde engelli ve kadınlarımız için yapılan çalışmalar nelerdir? Önergesinin; İşsizlik ve istihdam Komisyonu, Engelli Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/2

İlçemizde yaşayan ve belediyemize bağlı kapalı yüzme havuzundan yararlanan gençlerimizin sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların bulaşması ve yayılmaması için belediyemize bağlı kapalı yüzme havuzlarının bakım onarım temizliği ve laboratuvar analizleri hangi sıklıkla yapılmaktadır? Önergesinin;  Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/3

Trafik kazaları sonrası düzenlenen kaza tespit tutanağı ile ilgili itirazlarda hangi kanun ve mahkemeler yetkilidir? Önergesinin;  Trafik-Ulaşım Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/4

İlimizin turizmi tarihi mirası ve kültürel yapısı (mimarisi) korunmasında tanıtımda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)’in çalışmaları nelerdir? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/5

Ülkemizde ve ilimiz sınırları içerisinde yaşayan göçmenlerimiz bulundukları yere Uyum süreci sağlama haklarının daha sağlıklı ve hızlı gerçekleşebilmesi hususunda neler yapılabilir?  Önergesinin; Ensar Muhacir İlişkileri Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/6

Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamında Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi kapsamında belirlenen başlıklar ve Bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla bu alanda çalışanlara verilen eğitimler nelerdir? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Eğitim Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/7

Tarım-Kırsal Kalkınma projelerinin ortaklaşa yürütüldüğü iş birliği içerisindeki kuruluşlar hangileridir? Bu kuruluşlarla üreticilere ve yatırımcıların bütçesine sağlanan faydalar nelerdir?   Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/8

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince denetim komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde, kullanılan oy sayısı 31, geçersiz (boş) oy sayısı 0, geçerli oy sayısı 31 olup; Meclis tarafından Cumali KOÇ (29 Oy), Emin DEMİRKOL (29 Oy),  Mehmet Emin ATAŞ (31 Oy), Vedat KARAOĞLU (27 Oy), Hayati DEDEOĞLU (29 Oy) ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

2024/9

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden 2024 yılı içerisinde istihdam edilecek personellere ait sözleşmelerinin ve ücret skalalarının yenilenmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/10

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (l) bendine göre Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmü gereğince, Belediyemiz norm kadro cetvellerinin düzenlenmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/11

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Şair Şevket Mahallesine yönelik hazırlanan emsal ve kat adedi sabit kalma şartıyla çekme mesafelerinin düzenlenmesi yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/12

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesine  yönelik hazırlanan İmar düzenlemesine bağlı ortaya çıkan; Kamu yatırımlarının (yol, kentsel sosyal teknik alt yapı alanları)  kamulaştırma maliyeti çıkmaksızın emsal ve yapılaşma koşulları sabit kalma şartıyla alan büyüklüklerinin düzenlenmesi yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/13

Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesine yönelik hazırlanan emsal ve kat adedi sabit kalma şartıyla çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/14

04/12/2023 Tarih ve 243 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Aralık Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/15

04/12/2023 Tarih ve 244 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Aralık Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/16

04/12/2023 Tarih ve 245 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Aralık Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/17

04/12/2023 Tarih ve 246 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Trafik-Ulaşım Komisyonu, Araştırma- Geliştirme Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Aralık Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/18

04/12/2023 Tarih ve 247 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Aralık Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/19

 04/12/2023 Tarih ve 248 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kadın-Aile Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Aralık Ayı Müşterek Raporu Komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/20

04/12/2023 Tarih ve 249 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Sağlık ve Çevre Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Aralık Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/21

04/12/2023 Tarih ve 250 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Eğitim Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Aralık Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/22

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesi gereğince, Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ünü geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/23

Meclisimizin 06.10.2023 Tarih ve 210 sayılı kararıyla kabul edilen 2024 Mali yılı Bütçesinde ödenek ihtiyacı duyulan ve kurumsal kodlama yapılan tüm birim Müdürlüklerinin kendi aralarında yapacağı aktarmalar ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların yapılması hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/24

04.09.2023 tarih ve 169 sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen

Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip

Karara bağlanmıştır.

2024/25

08.01.2024 tarih ve 11 sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen

Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip

Karara bağlanmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.  

Eklenme Tarihi: 24.01.2024 12:19

×