ŞUBAT 2024

T.C. HALİLİYE BELEDİYE MECLİSİ

2024 ŞUBAT AYI

MECLİS KARARLARI

 

2024/26

Kültür yatırımı ve turizm girişimi nedir? Bununla ilgili herhangi bir çalışma var mıdır? Teşvik kanunun amacı ve kanun kapsamında uygulanacak unsurlar nelerdir? Önergesinin;  Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme  (ARGE) Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/27

Tarım-Kırsal Kalkınma programlarını kapsayan politikalarda kadının rolü nedir ve aile bütçelerine ne oranda katkılar sağlamaktadır?  Önergesinin;   Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Kadın–Aile Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/28

Fahri Trafik Müfettişliği ne demektir? Müfettişlerde Aranacak Şartlar tabi oldukları eğitim nelerdir ve nereye müracaat edilir? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/29

Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza su israfı ve çevre temizliği konusunda gerekli bilgilendirmeler ve tanıtımlar yapılıyor mu? Önergesinin;  Sağlık ve Çevre Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu,   Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/30

İŞKUR’un uyguladığı Mesleki Eğitim Programlar nelerdir? Bu eğitim haklarından ilimiz sınırları içerisinde yaşayan göçmenlerimiz ve engelli vatandaşlarımız yararlanabilmekte midir? Önergesinin;  İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir Komisyonu, Engelli Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/31

Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamındaki yasakların gençlerimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/32

Belediyemizin kapalı spor kompleksleri (alanları) var mıdır? Yeterli düzeyde midir? Önergesinin;  Spor Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/33

08/01/2024 Tarih ve 01 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla İşsizlik ve istihdam Komisyonu, Engelli Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/34

08/01/2024 Tarih ve 02 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/35

08/01/2024 Tarih ve 03 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Trafik-Ulaşım Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu. Komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/36

08/01/2024 Tarih ve 04 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/37

08/01/2024 Tarih ve 05 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Ensar Muhacir İlişkileri Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/38

08/01/2024 Tarih ve 06 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/39

08/01/2024 Tarih ve 07 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ocak Ayı Müşterek Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/40

08.01.2024 tarih ve 12 sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen

Önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip

Karara bağlanmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.  

Eklenme Tarihi: 19.02.2024 06:57

×