MAYIS 2024

T.C. HALİLİYE BELEDİYE MECLİSİ

2024 MAYIS AYI  MECLİS KARARLARI

2024/72

4688 sayılı Kanunun 32. maddesine istinaden, Belediye Başkanlığımızda çalışan 657 sayılı yasaya tabi Memurların ve 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi kapsamında görev yapmakta olan sözleşmeli personellerin, Sosyal Denge Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

2024/73

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2023 mali yılın bitiminden itibaren hazırlanan kesin hesap cetvelleri Belediye Encümenimizin 18.04.2024 tarih ve 91 sayılı kararıyla incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a maddesi gereğince, Kesin Hesap ve ekleri Belediye Meclisince görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/74

İlçemiz sınırları dâhilinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince 14.04.2023 ve 150 sayılı karar ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda; Güzelyurt Mahallesi 378 Ada 6 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır

2024/75

İlçemiz sınırları dâhilinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince 12.10.2023 tarih ve 150 sayılı karar ile onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda; Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/76

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi 217 Ada 1 Parsel ve çevresine yönelik hazırlanan kadastral yolun imar planına işlenmesi hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/77

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi 1087 Ada 5-10-11-14 Parsellere ait mevcut yapılaşma durumu ve imar planı uyuşmazlığının düzenlenmesi hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/78

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi 5906 Ada 3-6 Parsellere ait kamulaştırma maliyeti çıkmaksızın imar planı ve kadastro uyuşmazlığının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/79

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Veysel Karani Mahallesi 2215 Ada 1 Parsele yönelik hazırlanan emsal sabit kalma şartı ile kat adedinin düzenlemesi ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/80

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Veysel Karani Mahallesi 1610 Ada 3 Parsele yönelik hazırlanan emsal ve kat adedinin sabit kalma şartı ile yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/81

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 6932 Ada 17 Parsele yönelik hazırlanan emsal ve kat adedinin sabit kalma şartı ile yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır

2024/82

11.08.2023 tarih ve 156 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy çokluğu ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/83

06.11.2023 tarih ve 223 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Planı talebi İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi oy çokluğu ile reddedilip karara bağlanmıştır.

2024/84

08.12.2023 tarih ve 265 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy çokluğu ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2024/85

08.01.2024 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.           

Eklenme Tarihi: 17.05.2024 12:40

×