HAZİRAN 2024

T.C. HALİLİYE BELEDİYE MECLİSİ 2024 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

 

2024/86

06.05.2024 tarih ve 74 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen, Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Güzelyurt Mahallesi 378 Ada 6 Parsele yönelik (Konut Alanının bir kısmının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi) İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor aynen kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/87

06.05.2024 tarih ve 75 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen, Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesine yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili komisyon raporu oy çokluğu ile aynen kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/88

06.05.2024 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen, Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi 217 Ada 1 Parsel ve Çevresinde kayıtlı taşınmazların Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda komisyon raporu oy çokluğu ile aynen kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/89

06.05.2024 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen Yenişehir Mahallesi 1087 Ada 5-10-11-14 Parsellere yönelik hazırlanan komisyon raporu oy çokluğu ile aynen kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/90

06.05.2024 tarih ve 78 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen, Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 5609 Ada 3 ve 6 Parsellerde kayıtlı imar uygulaması, komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2024/91

06.05.2024 tarih ve 80 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale Veysel Karani Mahallesi 1610 Ada 3 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/92

Doğu Kudüs’te İsrail askerleri tarafından menfur saldırı sonucu katledilerek şehit edilen Şanlıurfalı İmam Hasan Saklanan’ın isminin, uygun görülecek park, kültür merkezi vb. yerlerden birine verilmesi teklifinin Meclis gündemine alınması oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2024/93

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n ve 81. maddeleri gereğince Doğu Kudüs’te İsrail askerleri tarafından menfur saldırı sonucu katledilerek şehit edilen Şanlıurfalı İmam Hasan Saklanan’ın, isminin başkanlıkça uygun görülecek park, kültür merkezi vb. yerlerden birine verilmesi oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 11.06.2024 15:53

×