SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ BAŞVURU SONUÇLARI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;

Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

         24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda; başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir. Başvurusu reddedilenler ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna başvurabilirler. İlanen tebliğ olunur.  21 ŞUBAT 2018

 

HALİLİYE BELEDİYESİNE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN HİZMET PERSONELİ

EK1: 696 KHK GEREĞİ BAŞVURUSU RED EDİLENLER (TIKLAYINIZ)

EK2: 696 KHK GEREĞİ BAŞVURUSU KABUL  EDİLENLER (TIKLAYINIZ)

Eklenme Tarihi: 21.02.2018 09:03

×