SINAV SONUÇ İLANI

DUYURU

     1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahallî İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde; Kurumumuzda hizmet sözleşmesi ile çalışan işçilerden 696 sayılı KHK'de belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp Tespit Komisyonunun  21.02.2018 tarihli ilanı ile başvurusu kabul edilenlere yönelik 20-21-22.03.2018 tarihlerinde  Haliliye Belediye Başkanlığında uygulamalı ve sözlü sınav yapılmıştır. Uygulamalı ve Sözlü sınavda başarılı olan personel listesi ektedir.

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

Eklenme Tarihi: 26.03.2018 15:42

×